Försoning efter folkmord

Samma dag som media ( t ex DN och Expressen) berättar om det kritiska brevet från ICTY till Sveriges Television angående programmet ”Staden som offrades” besökte jag tribunalen i Haag och fick möta dess president och fyra av hans domarkollegor.
Deras intressanta och insiktsfulla presentationer spann mycket kring frågan om domstolsprocessernas roll i det försoningsarbete som är en nödvändig ambition i återuppbyggnadsarbetet efter folkmord. Två huvudtemata utkristalliserade sig under presentationerna: vägen till och målet för försoningsprocesserna.
De gav alla fem en entydig bild av att en grundförutsättning är att de faktiska skeendena med hjälp av alla juridiska instrument fastställs, att sanningen så långt möjligt klarläggs och att erkännandet av de kriminella handlingarna ingår i domsluten (även om de tilltalade inte erkänner dem).
De var mycket noga med att betona att den sanning domstolen kommer fram till inte är sanningen i hela dess historiska vid – den får de akademiska historikerna skriva – utan relaterar sig till anklagelser och övergrepp begångna av enskilda individer – för det mesta i högsta maktsällning. Alltså enskilda skeenden och individuella anklagelser. Men även med denna begränsning har ambitionen att lagföra övergrepp ett avgörande värde inför fortsättningen.
När det gäller målet kan ribban läggas på väldigt olika nivåer med hänsyn till vad vi vill och vad vi menar är realistiskt. Domarnas erfarenhet är att det är omöjligt att ha ambitionen att bittra fiender ska lära sig älska, tycka om, uppskatta eller förlåta varandra. En mer realistisk och grundläggande målsättning bör istället vara att de olika sidorna i en konflikt som den i forna Jugoslavien ska lära sig att ömsesidigt acceptera varandras existens och rättigheter och värna om en fredlig samexistens. Med den hållningen kommer man ganska långt.

Det här inlägget postades i Historiemedvetande. Bokmärk permalänken.

En kommentar till Försoning efter folkmord

  1. Herreman skriver:

    s k ”Forum för levande historia” = Forum för historieförfalskning!

Kommentarsfältet är stängt.