Demokratin en helhet

I mitt förra inlägg poängterade jag valdagens och själva röstandets stora betydelse för en fungerande demokrati. Med tanke på vad vi sett och hört från presidentvalet i Ryssland i söndags bör perspektivet vidgas. Valdagen och röstandet är centrum i en process som har ett förspel och ett efterspel, båda lika viktiga för demokratin som helhetsprocess.
Ska röstandet bli rättvist och resultatet få legitimitet bland väljarna fordras att alla partier och kandidater haft lika förutsättningar under valkampanjen. Fritt och rättvist mediautrymme. Samma förutsättningar att bedriva politisk agitation – utan polisiär inblandning. Fritt från påtryckningar på kandidater och väljare. Och så en fri journalistik med journalister som kan arbeta utan hot, påtryckningar och repressalier.
När valet sedan är klart ska det finnas en självklar beredskap att ta konsekvenserna av valresultatet och lämna makten vid förlust.  Om inte förr så visar sig demokratins mognad i detta sista!
Uppenbarligen har Ryssland en bra bit att gå för att förtjäna respekt som en verklig demokrati!

Intressant och glädjande nog får Forum för levande historia vara med på ett hörn i denna process. Vi har – i samarbete med SIDA – precis startat ett samarbetsprojekt med ryska Memorial St Petersburg. Målet med samarbetet är bl.a. att utbyta erfarenheter och stödja Memorial i arbetet med att förstå minnets roll och historiska berättelser samt hur dessa påverkar den samtida förståelsen för tolerans och mänskliga rättigheter och därmed för demokratin.

Det här inlägget postades i Delaktighet, Demokrati. Bokmärk permalänken.