Den globala utmaningen mot demokratin

Varje enskilt land utmanas idag av minst två stora globala krafter: miljöfrågorna och ekonomin.
I båda fallen påverkas länderna på ett sätt som de har mycket litet inflytande över. Växthuseffekterna känner inga gränser, inte heller det makroekonomiska spelet. En känsla av maktlöshet och uppgivenhet sprider sig bland oss enskilda människor. Det spelar ju ingen roll hur jag agerar. Det som sker sker ändå. Följden blir lätt att vi sluter oss inom vårt eget lilla sammanhang, stoppar huvudet i sanden och släpper ansvarstagandet för våra gemensamma arenor, för samhället.

Detta är allvarligt för demokratin som idé och praktik. Grundlagens portalparagraf om att ”all offentlig makt utgår från folket” blir ifrågasatt eller uppfattas i alla fall få inskränkt betydelse när så mycket av det som i grunden påverkar våra liv bestäms av andra faktorer och makter.
Vi varken kan eller ska försöka återgå till isolerade nationalstaters egenmäktighet som garant för demokratin. Det globala samhället har kommit för att stanna och tillför i grunden så mycket gott. Utmaningen är att skapa verkligt inflytande för den enskilda människan också över gemensamma angelägenheter samtidigt som vi står under ett påverkanstryck från sammanhang större än oss själva.
Svårt och samtidigt nödvändigt att ta denna utmaning på allvar.

Det här inlägget postades i Demokrati. Bokmärk permalänken.