Bildning för demokrati

”Myndigheten Forum för levande historia är ett av de mer förfärande exemplen på ett sådant försök. Det blir inte bättre av att det bärs upp av ett gott syfte. Med folkbildning har det inte alls att göra. Det är flockbildning av en närmast nysovjetisk karaktär.”
Läs hela artikeln

Orden kommer från tidigare utbildningsministern Bengt Göransson (S). Det intressanta är att han tillhör samma parti som Forum för levande historias upphovsman, förre statsministern Göran Persson.

Det är inte min uppgift att försvara Forum för levande historias existens. Det är uppdragsgivarnas sak, regering och riksdag. Några kommentarer vill jag ändå ge.
Den opinionsbildning Forum för levande historia har i uppgift att bedriva är den som finns angiven i vår grundlag: ”Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden…” RF 2§
Spelar ingen roll om vi kallar det folkbildning, flockbildning eller något annat. Det är i alla fall ett påverkansmål för hela samhället. För Forum för levande historias del genomförs uppdraget mot bakgrund av erfarenheterna från de allra mörkaste och grymmaste delarna av vår nutidshistoria. Jag har svårt att se att denna uppgift är av ”nysovjetisk karaktär”.

Det här inlägget postades i Bildning, Demokrati. Bokmärk permalänken.