Lika eller jämförbar?

I förra veckan bevistade jag det internationella nätverk The International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) halvårsmöte i Berlin. En fråga som då kom upp var hur vi ska se på olika folkmords förhållande till varandra. Tesen som framfördes i ett dokument var att de inte går att likställa med varandra. Förintelsen, kommunistiska regimers brott mot mänskligheten, Rwanda och Srebrenica går inte att likställa som historiska händelser och skeenden. De är alla präglade av sitt särskilda historiska sammanhang vad gäller ideologiska, historiska, socioekonomiska, etniska, geografiska och andra förutsättningar. Somliga ifrågasatte denna tes och menade att folkmord ska hanteras på likartat sätt.
Diskussionen blottlade en viktig principiell skillnad. Olika historiska skeenden kan aldrig likställas oavsett vad de handlar om. Varje skeende är unikt. Däremot kan olika skeenden jämföras med varandra för att klargöra likheter och skillnader. Sådana jämförelser bidrar till att se det unika i varje skeende och samtidigt klargöra gemensamma drag och drivkrafter.

En helt annan sak är att folkmord och brott mot mänskligheten ur det enskilda offrets perspektiv präglas av samma lidande. Det får aldrig uppstå en konkurrens om lidandet i stil med att ”vi led mer än dom”. Att förföljas och förintas i Auschwitz gaskamrar eller att jagas och huggas ihjäl med en machete i Rwanda innebär för offren samma lidande och djävulskap.

Det gäller att ha dessa distinktioner klara för oss så att vi hamnar rätt i vårt arbete med historien.

Det här inlägget postades i Förintelsen, Folkmord, Jämförbara, offer, Rwanda, Srebrenica, Unika och har märkts med etiketterna , . Bokmärk permalänken.