Kommentar till DN debattartikel om Romerna och Förintelsen

Forum för levande historia har regeringens uppdrag att ansvara för Förintelsens minnesdag den 27 januari varje år. Det sker på många olika platser i hela landet och med olika innehåll.
För mig är det viktigt i detta sammanhang att tydligt ange att Forum för levande historia inom ramen för det övergripande uppdraget att ”med utgångspunkt i Förintelsen verka för demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter” fullt ut inkluderar romerna i det fasansfulla lidande olika folkgrupper blev utsatta för under denna period. Det är oss fullständigt främmande att ställa lidande mot lidande som om något vore värre eller skulle betraktas som ”finare”.
Forum för levande historia har sedan starten arbetat med att sprida kunskap om folkmordet på romerna och hur romerna behandlats av det svenska majoritetssamhället fram till idag. Vi har producerat böcker, en utredning, intervjuat och dokumenterat äldre romers berättelser, arrangerat utställningar, seminarier och konferenser. Vi genomför återkommande intoleransundersökningar bland skolungdom och redovisar bl a deras inställning till romer.
Det är också värt att notera att den internationella organisation Forum för levande historia tillhör, numera benämnd IHRA (International Holocaust Rememberance Alliance) utvidgat sitt arbetsområde genom att skapa en särskild romaarbetsgrupp, där också Sverige är representerad och drivande.
Före sommaren fattade Forum för levande historia också två beslut som ytterligare markerar vårt engagemang för romer inom ramen för vårt uppdrag:
Förintelsens minnesdag 27 januari 2014 kommer att ha folkmordet på romerna som tema med anledning av att det nästa år är 70 år sedan den så kallade ”Zigenarnatten” 2 augusti ägde rum i Auschwitz-Birkenau. Tydligare kan romernas koppling till Förintelsen knappast göras.
Vidare fattade vi beslutet att göra en särskild treårssatsning 2014-17 kring den intolerans och diskriminering romerna varit utsatta för både historiskt och idag. Det konkreta innehållet i denna plan arbetas fram under hösten i samarbete med romska representanter.
Vi är väl medvetna om att både Forum för levande historia och andra kan och bör göra mycket mer för att aktualisera romernas situation både i vårt land och övriga Europa, och välkomnar alla initiativ i den riktningen.
En kommentar ytterligare: vi har aldrig gjort några avspärrningar vid högtidlighållandet av Förintelsens minnesdag innanför vilka VIP-personer fick tillträde (exkluderande romska representanter). Ett undantag var 2012 då SÄPO av säkerhetsskäl fattade beslut om avspärrning eftersom kronprinsessan Victoria och prins Daniel var närvarande.

Det här inlägget postades i Förintelsen, Romer. Bokmärk permalänken.