Ny kultur- och demokratiminister och nytt uppdrag

Som de flesta redan vet blir Alice Bah Kuhnke kulturminister i den nya regeringen. När hon nu även får demokratifrågorna på sitt bord ser jag för Forum för levande historias del många samordningseffekter eftersom vi sedan tidigare har nära samarbete med hittillsvarande demokratiministern och demokratienheten inom regeringskansliet.

Alice Bah Kuhnke är också ganska väl insatt i de frågor Forum för levande historia arbetar med genom de olika samarbetskontakter vi har med den myndighet hon hittills lett, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor.

Den nya regeringen har förutskickat ett omfattande uppdrag för Forum för levande historia. Det ska behandla frågan om rasism i västvärlden och Sverige under de senaste 100 åren och idag. Uppdraget presenterades av Margot Wallström den 6 september.

Det ska bli intressant att se hur uppdraget mer i detalj utformas. Det är i alla händelser stimulerande att Forum för levande historia av våra uppdragsgivare uppfattas besitta den kompetens som krävs för ett uppdrag som detta.

Det här inlägget postades i Uppdrag. Bokmärk permalänken.

En kommentar till Ny kultur- och demokratiminister och nytt uppdrag

 1. Mikael Bengtsson skriver:

  Bedrövligt att läsa ovanstående självtillräckliga och mot statsmakten servila inlägg. Forum för levande historia må ha ett vällovligt syfte. Men ovanstående text visar de uppenbara riskerna
  med upplysningskampanjer uppifrån på uppdrag av regeringen. Efter att ha dragit ner på historieundervisningen som skolminister inrättade Göran Persson i all hast Forum för levande
  historia som svar på bristande kunskaper bland skolelever. En förstärkning av historieundervis-
  ning och oberoende forskning, (civilsamhället), är minst sagt att föredra framför servila byråkrater
  och myndighetsfunktionärer. Själva förekomsten av en demokratiminister är i sig en infantilisering av demokratibegreppet; demokratin uppstår som en funktion av en rad samhälleliga institutionella
  faktorer med en kärna i det konstitutionella/ juridiska ramverket. Demokratin är inte en välfärds-
  fråga som kan administreras av en minister- en minister som med bakrund i Ungdomsstyrelsen torde besitta just den form av paternalistisk och banaliserade demokratisyn som ett principlöst
  Myndighetssverige förstärker.

Kommentarsfältet är stängt.