Sista dagen på jobbet

Efter drygt sju år som Överintendent vid Forum för levande historia slutar jag idag min anställning.

Det har varit en djupt meningsfull tid kring frågor som blir viktigare och viktigare för varje dag som går. Viktigare – tyvärr får jag väl säga – eftersom de speglar en samhällsutveckling både här hemma i Sverige och ute i världen som på flera sätt går i motsatt riktning mot en demokrati präglad av alla människors lika värdighet.

Sortering av människor och utstötning av grupper frodas på många håll. Judar, muslimer och romer är grupper som lever under ökad press och tilltagande hot. En sak är säker: vi får aldrig acceptera en tillvänjning och normalisering av dessa och andra gruppers utsatthet. Det är Forum för levande historias uppgift att genom förebyggande arbete bjuda en sådan tillvänjning och normalisering motstånd. Den utmaningen har det varit väldigt berikande för mig att få anta under mina år.

Att få koppla nuet till lärdomar från historien ger perspektiv på våra egna liv. Det sätter in oss i ett sammanhang och hindrar oss från att bli enögda. Att få bidra till att ge dessa perspektiv och ta lärdom från dem för att skapa ett mer demokratiskt samhälle – det är Forum för levande historias uppgift. Det har därmed också varit min under mina sju år. Intellektuellt stimulerande och värderingsmässigt utvecklande.

Jag lämnar nu över till min efterträdare Ingrid Lomfors. Ingrid är en djupt kunnig och mycket erfaren person som har alla förutsättningar att föra arbetet vidare och fördjupa det. Jag önskar henne all framgång och tackar för egen del för den tid jag fått leda verksamheten vid Forum för levande historia!

Eskil Franck

Det här inlägget postades i Alla människors lika värde. Bokmärk permalänken.