Allas lika värde viktigt även i tioårsåldern

Forum för levande historia har kontinuerligt producerat material för skolan, utställningar och fortbildningar som vänder sig till lärare och elever. Fokus har främst legat på elever på högstadiet eller gymnasiet, ungdomar i åldrarna 14-18 år.

Men de senaste åren har vi mött lärare, på skolmässor och i samband med fortbildningar, som undrar om vi har något pedagogiskt material för elever på mellanstadiet som tar upp värdefrågor och mänskliga rättigheter ur ett historiskt perspektiv. Lärare som med hjälp av starka berättelser vill börja arbeta med värdegrundsfrågor när eleverna är tio till tolv år.

Den ökade efterfrågan, tillsammans med etablerad forskning på området, har fått oss att inse att det är hög tid att gå ner i åldrarna. Barn i tioårsåldern börjar utveckla en förmåga att sätta sig in i hur andra tänker och agerar. Deras fantasiförmåga är också långt gången.

Den här veckan inviger vi därför ett nytt workshopskoncept, Alla människor! – om rättigheter och lika värde, med syftet att ge yngre elever möjlighet att skapa eget innehåll och fundera kring vad de själva kan göra för att verka för allas lika värde.

Med hjälp av dramatiserade och starka historiska berättelser vill vi ge eleverna perspektiv på mänskliga rättigheter. Och skapa grund för fortsatta diskussioner om t.ex. vad det är att vara människa, möten mellan människor och allas lika värde. Parallellt har vi tagit fram ett webbaserat material för klassrummet.

Utbildningskonceptet är ämnesövergripande och följer skolans styrdokument vad gäller mänskliga rättigheter och arbetet med allas lika värde.

Just arbetet för allas lika värde känns extra värdefull och viktigt i dessa tider. Attackerna i Paris och Köpenhamn de senaste veckorna, ökad antisemitism, islamofobi och antiziganism i samhället, påminner oss om att vi varken kan ta yttrande- eller religionsfriheten för given.

Och visar hur viktigt det är att arbeta för och uppmärksamma allas lika värde på alla fronter, inte minst i tidig ålder.

Katarina Kristensson 

 

Det här inlägget postades i Mänskliga rättigheter. Bokmärk permalänken.