Köpenhamnskonferens om Förintelsen i Norden

Just hemkommen från tvådagarskonferensen Holocaust in the Nordic countries i Köpenhamn, vill jag dela med mig av några intressanta perspektiv på forskning och minnesvård av Förintelsen.

Exemplen från de olika nordiska länderna visade att det finns många likheter i hur vi förhåller oss till vår historia, men också påtagliga skillnader. En tydlig skiljelinje är den
betydelse som de olika nationella erfarenheterna av motstånd till eller delaktighet i den nazityska raspolitiken får för respektive lands minnesproduktion och historieförmedling.

CRvol2fXAAItaOr

Sverige var neutralt och kunde därför föra en flyktingpolitik under hela kriget och ta emot judiska flyktingar, även om landet inte var så villigt att göra det till en början. Och det sägs ha betydelse för den svenska berättelsen om Förintelsen och viljan att minnas just insatserna i ”det goda Sverige”.

Norge och Danmark var ockuperade och därför har istället berättelsen om motståndet mot nazismen vuxit sig stark, och förstås berättelsen om den danska solidariteten med de danska judarna i flykten i oktober 1943. Finland är ett kapitel för sig där fokus varit riktat mot bevarandet av den finska självständigheten i relation till Sovjetunionen.

Dessa ”stora berättelser” plockades isär och problematiserades med hjälp av motberättelser som framfördes av de deltagande föreläsarna och panelisterna, och diskuterades därefter med en mycket kunnig, meriterad och internationellt representerad publik. Just det senare tyckte jag själv var den allra mest spännande delen av konferensen.

Med hjälp av nya frågor och ny forskning framträder nya bilder av våra länders historia. Nu gäller det för oss som verkar i miljöer där minnet ska förvaltas och kontextualiseras i vår just nu pågående samtid, att också vara beredda att ompröva vår självbild.

Konferensen påminde oss om behovet av att ständigt ifrågasätta och inte nöja oss med vedertagna berättelser.

Ingrid Lomfors, överintendent

Det här inlägget postades i Demokrati, diktatur, Förintelsen, flyktingpolitik, Folkmord, Historia, historiebruk, Historiemedvetande, Historieundervisning, levande historia. Bokmärk permalänken.